Karate Kicks​​​​
Cenla's Premier Dojo

TEAM
 1. Clint & Shannon DuPlechian - Owners
  Clint & Shannon DuPlechian - Owners
  Clint and Shannon Duplechian are owners of Karate Kicks LLC and Alexandria Jucao Brazilian jiu Jitsu.
 2. Soke Clint DuPlechian - Chief Instructor
  Soke Clint DuPlechian - Chief Instructor
  Clint Duplechian has been training in martial arts since 1987. He is a 9th degree black belt in Karate. He also holds a brown belt in Brazilian Jiu Jitsu, and is the coach of our BJJ program.
 3. Renshi David Jones - Assistant Instructor
  Renshi David Jones - Assistant Instructor
  David Jones is a 4th degree black belt in karate and has been instructing for over 10 years.